MCG hỗ trợ IFC và Ngân hàng Nhà nước xây dựng danh mục thẩm định môi trường – xã hội cho ngành ngân hàng

Tại Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC), trực thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, đã phối hợp cùng Chính phủ Thụy Sĩ và Chính phủ Nhật Bản triển khai Chương trình Quản trị Rủi ro Môi trường và Xã hội (QTRR MTXH). Trong đó, IFC hỗ trợ Ngân hàng nhà…