BAN CỐ VẤN

VŨ QUANG THỊNH

Trước khi thành lập MCG, Anh Thịnh đã từng đảm trách vai trò quản lý Bộ phân Tư vấn Quản lý tại Hà Nội cho Công ty KPMG, một trong năm công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới. Trước đó, Anh Thịnh là Giám đốc Điều hành cho một công ty tư vấn và đầu tư của Mỹ ở Hà Nội. Anh Thịnh là chuyên gia tư vấn quản lý chuyên nghiệp với trên 22 năm kinh nghiệm, trong đó có 9 năm làm việc cho các hãng tư vấn quốc tế. Những lĩnh vực chuyên môn chính của anh gồm lĩnh vực tái cơ cấu tổ chức, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, quản lý nguồn nhân lực, tài chính ngân hàng và phân tích đầu tư.


LÊ HOÀNG LÂN

Trước khi gia nhập MCG, anh Lân là chuyên gia tư vấn của Công ty KPMG tại Hà Nội. Trước đó, anh đã tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và đào tạo cho nhiều công ty lớn có trụ sở ở Việt Nam cũng như nước ngoài của Công ty KPMG. Các kỹ năng chuyên môn chính của anh Lân là tài chính doanh nghiệp, kế toán quản lý và tài chính, kiểm soát nội bộ, các dịch vụ tư vấn hiệu quả, đánh giá hoạt động, đánh giá tài chính, quản lý chiến lược, phân tích kinh doanh và phân tích đầu tư.

Anh Lân đã có bằng cử nhân của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam và bằng Thạc sĩ Thương mại Trường Đại học tổng hợp Sydney, Úc.


PHẠM NGỌC LINH

Chị Linh là cán bộ tư vấn quản lý với trên 20 năm kinh nghiệm. Trước khi tham gia thành lập công ty MCG, chị Linh là chuyên gia tư vấn quản lý của Công ty KPMG tại Hà Nội. Trước đó, chị Linh đã tham gia điều phối cho một số dự án tài trợ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực chuyên môn của chị Linh bao gồm đánh giá lại hoạt động, tái cơ cấu doanh nghiệp, kế hoạch và chiến lược kinh doanh, lĩnh vực chính sách và phân tích chính sách kinh tế, phát triển xã hội và tác động của nghèo đói.

Chị Linh là Cử nhân Kinh tế – Trường Đại học Ngoại Thương (Việt Nam) và Thạc sỹ Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Tổng hợp Nottingham (Vương quốc Anh).

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *