BAN CỐ VẤN

VŨ QUANG THỊNH

Trước khi thành lập MCG, Anh Thịnh đã từng đảm trách vai trò quản lý Bộ phân Tư vấn Quản lý tại Hà Nội cho Công ty KPMG, một trong năm công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới. Trước đó, Anh Thịnh là Giám đốc Điều hành cho một công ty tư vấn và đầu tư của Mỹ ở Hà Nội. Anh Thịnh là chuyên gia tư vấn quản lý chuyên nghiệp với trên 22 năm kinh nghiệm, trong đó có 9 năm làm việc cho các hãng tư vấn quốc tế. Những lĩnh vực chuyên môn chính của anh gồm lĩnh vực tái cơ cấu tổ chức, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, quản lý nguồn nhân lực, tài chính ngân hàng và phân tích đầu tư.


LÊ HOÀNG LÂN

Trước khi gia nhập MCG, anh Lân là chuyên gia tư vấn của Công ty KPMG tại Hà Nội. Trước đó, anh đã tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và đào tạo cho nhiều công ty lớn có trụ sở ở Việt Nam cũng như nước ngoài của Công ty KPMG. Các kỹ năng chuyên môn chính của anh Lân là tài chính doanh nghiệp, kế toán quản lý và tài chính, kiểm soát nội bộ, các dịch vụ tư vấn hiệu quả, đánh giá hoạt động, đánh giá tài chính, quản lý chiến lược, phân tích kinh doanh và phân tích đầu tư.

Anh Lân đã có bằng cử nhân của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam và bằng Thạc sĩ Thương mại Trường Đại học tổng hợp Sydney, Úc.