MCG hỗ trợ IFC triển khai Dự án Công trình Xanh Việt Nam (2017-2019)

Năm 2017, IFC và Chính phủ Thụy Sỹ đã quyết định hợp tác triển khai dự án “Công trình Xanh Việt Nam” nhằm phát triển thị trường xây dựng xanh mới nổi ở Việt Nam thông qua việc xây dựng và thực thi Quy chuẩn về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (Building Energy Efficiency Code-BEEC) trong bước tiến huy động đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính nói chung và nâng cao hiệu suất năng lượng trong công trình xây dựng mới tại Việt Nam.

7

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD) và Sổ tay hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn

Trong năm qua, IFC đã hỗ trợ Bộ Xây dựng sửa đổi Quy chuẩn và dự kiến sẽ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành trong thời gian tới. IFC sẽ hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện Quy chuẩn sửa đổi bằng cách tư vấn chuyên sâu cho các Sở Xây dựng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và ba tỉnh, thành phố khác để triển khai thực thi Quy chuẩn mới sửa đổi. Đồng thời, dự án sẽ tiến hành rà soát tìm kiếm, xác định những trở ngại có thể tác động tới phát triển tài chính công trình xanh để kích thích đầu tư công trình xanh trên thị trường. Dự án Công trình Xanh Việt Nam hướng tới các mục tiêu: (i) Quy chuẩn xây dựng mới được Bộ Xây dựng ban hành vào năm 2019; (ii) Quyết định của các tỉnh, thành phố về các cơ chế ưu đãi thúc đẩy Công trình Xanh được thông qua vào năm 2020; (iii) Khai thác hỗ trợ tài chính công trình xanh để khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực này vào năm 2019. Tiếp nối những thành công của Dự án Công trình Xanh Việt Nam giai đoạn 2013 – 2016, Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG) tiếp tục được lựa chọn để hỗ trợ IFC thực hiện dự án này tại Việt Nam đến năm 2019.

Cong trinh xanh

Ba công trình trình diễn ứng dụng QCVN 09:2013/BXD (từ trái qua): Nhà khách La Thành (Hà Nội), Toà nhà văn phòng FPT Complex (Đà Nẵng), Chung cư Ehome5 Nam Long (TPHCM)

Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm dự án của IFC, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động, bao gồm:

  • Hỗ trợ Bộ Xây dựng ban hành và triển khai áp dụng Quy chuẩn mới;
  • Sau khi thông qua Quy chuẩn sửa đổi được đưa vào sử dụng, tiến hành sửa đổi các công cụ hỗ trợ (bảng kiểm tuân thủ Quy chuẩn) và hướng dẫn sử dụng Quy chuẩn sửa đổi; từ đó, hỗ trợ Bộ Xây dựng ban hành chính thức các công cụ trên;
  • Xác định ba (03) tỉnh, thành phố để thử nghiệm áp dụng Quy chuẩn;
  • Tổ chức đào tạo cấp tỉnh và khu vực về Quy chuẩn và các công cụ hỗ trợ cho các kiến trúc sư/ kỹ sư thiết kế dự án công trình xanh, các cán bộ cơ quan nhà nước và cán bộ thẩm tra tuân thủ Quy chuẩn;
  • Lựa chọn hai (02) công trình trình diễn và hướng dẫn áp dụng các Quy chuẩn mới trong thiết kế;
  • Làm việc với Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, trực thuộc Bộ Xây dựng, và các Sở Xây dựng để thành lập một đội ngũ cán bộ thẩm tra chính thức, hỗ trợ Sở Xây dựng trong quá trình bồi dưỡng năng lực cho các cáon ộ thẩm tra trong tỉnh và đánh giá mức độ tuân thủ của các toà nhà theo quy định;
  • Hỗ trợ Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai các cơ chế ưu đãi thúc đẩy công trình xanh; thiết kế và chia sẻ khung cơ chế ưu đãi thúc đẩy công trình xanh nhằm nhân rộng khái niệm này đến tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước;
  • Thiết kế và triển khai hệ thống giám sát giúp Bộ Xây dựng theo dõi dữ liệu công trình xây dựng để có thể quản lý các quy định tốt hơn;
  • Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức giữa các chuyên gia xây dựng, các bên liên quan và công chúng trên cả nước về Quy chuẩn sửa đổi, các công cụ hỗ trợ và những thông lệ tốt trong thúc đẩy và thực hiện sử dụg nnăng lượng hiệu quả và triển khai các Công trình Xanh; và
  • Trên cơ sở các kết quả tìm kiếm về huy động vốn cho các Công trình Xanh, IFC sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng hỗ trợ xây dựng, nâng cao nhận thức và đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại địa phương về nội dung trên.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC), thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất thế giới tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. IFC đang làm việc với hơn 2.000 doanh nghiệp trên toàn cầu; tận dụng nguồn vốn, chuyên môn và sự ảnh hưởng để tạo ra thị trường cũng như cơ hội cho những khu vực khó khăn nhất trên thế giới. Trong năm tài chính 2016, IFC đã hỗ trợ một khoản tín dụng dài hạn trị giá 19 tỷ đô la Mỹ cho các nước đang phát triển, tận dụng sức mạnh của khu vực tư nhân giúp chấm dứt đói nghèo và thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *