NGUYỄN HÀ THANH

Chị Thanh có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm làm việc cho các tổ chức trong và ngoài nước. Chị có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh.

Chị Thanh đã tư vấn cho các chương trình về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các hệ thống nhân sự, lương thưởng, chính sách nhân sự, đánh giá năng lực, quan hệ lao động và các lĩnh vực khác. Chị Thanh cũng đã tham gia nhiều dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ như: Dự án đào tạo về Đấu thầu và quản lý tài chính, Quản lý dự án cho Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên; Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên  và Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc – Nghệ An (GIZ), Văn bản hóa những thực hành tốt trong việc trợ giúp người khuyết tật tiếp cận với đào tạo nghề và việc làm (CRS) …

Chị Thanh là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Troy (Hoa Kỳ).

NGUYỄN THANH HUYỀN

Trong thời gian làm việc tại MCG, chị Huyền đã tham gia vào nhiều dự án đào tạo cũng như dự án phát triển như: các khóa đào tạo cho Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, Dự án đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo của NEC, Dự án Tăng cường Hệ thống Y tế tuyến tỉnh, Dự án xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện dự án,… Nhiệm vụ chính của chị là thu thập và nghiên cứu tài liệu triển khai dự án, hỗ trợ rà soát và dịch báo cáo tổng kết, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng tài liệu đào tạo,…

Chị Huyền tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý Quốc tế trường Royal Holloway (Vương quốc Anh)

NGUYỄN THANH TÙNG

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân tài chính Doanh nghiệp, anh Tùng đã tham gia hỗ trợ đội ngũ tư vấn và đào tạo nâng cao năng lực cho nhiều dự án như: “Chương trình đào tạo Giám đốc Đào tạo & Phát triển – FPT School of Business”, Hỗ trợ đào tạo xây dựng chiến lược cho các bệnh viện tài trợ bởi GIZ… Anh đã có 5 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn cho rất nhiều các dự án phát triển về nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống đánh giá, lương thưởng và xây dựng các quy trình quản lý nhân sự, quy trình đào tạo, quy trình tuyển dụng các tập đoàn lớn như NHG, HBU, An Gia Investment, Viglacera,…

Anh Tùng là Thạc sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam)

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Chị Giang được đào tạo chuyên sâu về hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia, nghiên cứu, xây dựng và tái cơ cấu các mô hình kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thương mại đa dạng. Tại MCG, chị Giang đã tham gia nhiều dự án phát triển kinh tế, nghiên cứu thị trường, cơ cấu nhân sự và phát triển nguồn nhân lực.

Chị Giang là Thạc sỹ Nghiên cứu Doanh nghiệp và Quản trị Chiến lược và là Cử nhân Kinh tế trường Đại học Manchester (Vương Quốc Anh).

ĐOÀN MINH THẢO

Trước khi gia nhập MCG, chị Thảo đã tham gia nhiều dự án phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, cơ cấu nhân sự và phát triển nguồn nhân lực. Lĩnh vực chuyên môn của chị Thảo là rà soát tính hiệu quả và tuân thủ pháp luật của các hệ thống tài liệu quản trị nguồn nhân lực, chuẩn hóa danh mục chức danh, thiết kế công việc, hoàn thiện các quy trình quản lý công việc, xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ, đánh giá kết quả công việc (KPI).

Chị Minh Thảo là Cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trường Học viện Ngân hàng Việt Nam

LÊ NGỌC HÀ

Với chức vụ Tư vấn tại MCG, Hà hiện tại đang đảm nhiệm các công việc chính như: xây dựng tài liệu đào tạo, tham gia trợ giảng, giám sát các khóa đào tạo nâng cao năng lực của dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (2013-2019); phát triển công cụ và thực hiện khảo sát trực tuyến về nhu cầu đào tạo, khảo sát rà soát các chính sách, quy định về nhân sự. Ngoài ra, Hà cũng đa tham gia tổng hợp, phân tích số liệu, và viết báo cáo cho các dự án: Tăng Cường Hệ Thống Y Tế – Phát triển kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, GIZ, 2015; Dự Án đánh giá sự cần thiết cho Luật hỗ trợ của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – ADB, 2015; Dự án đánh giá cuối kì của VBCF (2013 – 2015); …