MCG hỗ trợ IFC và Ngân hàng Nhà nước xây dựng danh mục thẩm định môi trường – xã hội cho ngành ngân hàng

Tại Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation-IFC), trực thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, đã phối hợp cùng Chính phủ Thụy Sĩ và Chính phủ Nhật Bản triển khai Chương trình Quản trị Rủi ro Môi trường và Xã hội (QTRR MTXH). Trong đó, IFC hỗ trợ Ngân hàng nhà…

Dự án Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI và quy chế lương cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI

Ngày 24/5/2016 vừa qua, Công ty Tư vấn quản lý MCG đã vinh dự được lựa chọn làm đối tác tư vấn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI). PSI được thành lập trong năm 2006, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang hứa hẹn rất nhiều tiềm năng. Tầm nhìn…