[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766

default-logo

  • Sứ mệnh của chúng tôi

    Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp thông qua các giải pháp và dịch vụ thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.
  • Tầm nhìn chiến lược

    Qua mỗi dự án tư vấn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn ngày càng hoàn thiện.
Tư vấn phát triển doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định những bước đi cần thiết để đạt được những mục tiêu đó.
Tư vấn nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
Các chuyên gia tư vấn hàng đầu sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh, cùng với họ phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự cũng như năng lực vận hành.
Tư vấn các dự án phát triển kinh tế
Công ty MCG cung cấp các dịch vụ gồm: cải thiện các qui định và khung pháp lý, lên kế hoạch cho các lĩnh vực kinh tế then chốt, tái cơ cấu các doanh nghiệp, sự phát triển của các doanh nghiệp...
Công ty CP Đào tạo & Phát triển nhân tài MCG (MCG Talent Gene)
MCG Talent Gene là một trong số các công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi áp dụng “mô hình huấn luyện” đi kèm với việc cung cấp những công cụ hữu ích nhằm đảm bảo cho học viên có thể ứng dụng nội dung khóa học vào thực tiễn doanh nghiệp mình làm việc để xây dựng nên hệ thống quản trị nguồn nhân lực hoàn thiện.

Các dự án tiêu biểu

Tin tức mới nhất

Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2018

  Cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng...
Read More →

Bến Thành TSC chú trọng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý

Trong khuôn khổ chương trình tư vấn và đào tạo về Hệ thống nhân sự và Đánh giá thực...
Read More →

MCG tư vấn hoàn thiện bộ máy tổ chức cho chuỗi phòng tập thể hình Swequity Ultimate Fitness

Nguyễn Hoàng Trí Dũng – Founder của Swequity là đại diện cho lớp lãnh đạo t...
Read More →