KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ QUY HOẠCH GIÁM ĐỐC MẢNG TẠI ĐƠN VỊ KINH DOANH – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SEABANK)

Tháng 5/2021, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã tổ chức Lễ khởi động dự án Đánh giá năng lực và quy hoạch giám đốc mảng tại đơn vị kinh doanh. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng chiến lược về việc…

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN

Công ty Tư vấn Quản lý MCG là đơn vị tư vấn hàng đầu với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn, đào tạo. MCG đã đồng hành cùng hơn 500 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án tư vấn về phát triển kinh tế, xây dựng mô…

NHỮNG ĐIỂM CHẠM ĐẦU TIÊN VỚI KHÁCH HÀNG THỨ 500

Sáng ngày 13/03/2021 vừa qua, MCG đã cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp ICONS tổ chức chương trình khởi động dự án “Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp”. Dự án đã đánh dấu khách hàng thứ 500 sau gần 19 năm phát triển của MCG. Buổi kick-off có sự…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng thế giới quản lý vốn viện trợ. Dự án có mục tiêu cụ thể là hỗ trợ tư vấn cải cách thuế hướng đến tính hiệu quả, công…