MCG HỖ TRỢ TẬP ĐOÀN MAVIN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm 2017 là một năm đầy khó khăn và thách thức cho ngành nông nghiệp Việt Nam đặc biệt là ngành chăn nuôi. “Khủng hoảng thừa” thịt lợn đã khiến cho nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ, phá sản, các doanh nghiệp trong ngành liên quan tới chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bài toán liên kết chuỗi được xác định là giải pháp duy nhất cho ngành chăn nuôi hiện nay, nhưng đó cũng là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp trong ngành. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục đổi mới và sáng tạo theo hướng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, củng cố năng lực cạnh tranh mới có thể đứng vững trên thị trường. Đặc biệt, với sự thay đổi liên tục của thị trường thì các doanh nghiệp cần phải hoàn thiện năng lực quản trị và có một chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp.

Tập đoàn Mavin là một trong 10 doanh nghiệp lớn nhất trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và Mavin cũng là một trong những doanh nghiệp phát triển thành công chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn”, cung ứng thức ăn chăn nuôi, cung cấp heo giống, thuốc thú y, chế biến thực phẩm sạch và an toàn. Với tham vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam, Mavin cũng có những trăn trở nhất định trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn đầy khó khăn thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội hiện nay.

Trong những ngày đầu của tháng 12/2017, Học viện Phát triển nguồn nhân lực MCG đã vinh dự là đơn vị được lựa chọn hỗ trợ Tập đoàn Mavin triển khai chương trình huấn luyện “Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2018 – 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2018” với sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và sự tham gia của toàn thể đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

IMG_20171211_163126

Qua 5 ngày tổ chức, HLV là chuyên gia tư vấn cao cấp của MCG đã truyền tải thành công các kiến thức, mô hình và công cụ thực tiễn về xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh. Cùng với giới thiệu lý thuyết, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, trình bày, phản biện,… đã truyền cảm hứng và tạo sự gắn kết cho học viên.

Thông qua chương trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ cấp cao của Mavin đã được trang bị các kiến thức, công cụ cơ bản nhất để hỗ trợ quá trình Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2018 – 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2018. Các mục tiêu và chủ điểm đưa ra được hoàn thành trong vòng 05 ngày:

  • Xây dựng bản đồ chiến lược của Tập đoàn với các mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu đo lường kết quả
  • Xây dựng các chỉ tiêu KPI – BSC của Tập đoàn
  • Xây dựng Mô hình tổ chức Tập đoàn
  • Xây dựng Ma trận phân nhiệm QLTS của Tập đoàn
  • Lập kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính

Chương trình huấn luyện đã khép lại với nhiều nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho các thành viên. Đó sẽ là công cụ hữu ích để đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn Mavin đưa ra chiến lược đúng đắn, dẫn dắt Mavin thành công rực rỡ hơn nữa trong thời gian tới.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *