PHÙNG THANH XUÂN

Chị Xuân có trên 12 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển, trong đó có 7 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam, hai năm kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan chính phủ.

Chị có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân. Tại MCG, chị tham gia tư vấn cho các chương trình phát triển doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực: giám sát và đánh giá dự án, quản lý dự án, nghiên cứu và phân tích môi trường đầu tư…

Chị Xuân là thạc sĩ quản trị kinh Doanh, trường Đại học Latrobe (Úc).

ĐOÀN KHÁNH LINH

Lĩnh vực chuyên môn của chị Linh là tư vấn cho các dự án và chương trình phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Chị có kiến thức chuyên sâu về phát triển kinh tế quốc tế và khu vực tư nhân. Trong thời gian làm việc tại MCG, chị tích cực tham gia vào các dự án phát triển được tài trợ bởi tổ chức trong nước và quốc tế và đảm nhiệm các vai trò triển khai dự án, nghiên cứu thị trường, khảo sát và điều tra, và hỗ trợ tổ chức hội thảo/sự kiện liên quan. Trước khi gia nhập MCG, chị Linh đã tham gia vào nhiều dự án phát triển kinh tế với tư cách là Trợ lý dự án tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chị Linh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

LÊ ANH PHƯƠNG

Lê Anh Phương là thành viên mới nhất của MCG.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *