PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Công ty CP Tư vấn MCG Giải pháp công nghệ (MCG IT Solutions Consulting) là một thành viên của MCG Management Consulting, với sản phẩm cốt lõi là phần mềm quản trị nhân sự IpeopleX. IpeopleX cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ quản trị nhân sự trên nên tảng web với mục đích tự động hóa các quy trình nhân sự để nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc.

IpeopleX là hệ thống phần mềm có khả năng mở rộng không giới hạn, sẵn sàng được tùy chỉnh cấu hình và tính năng theo nhu cầu của doanh nghiệp với độ bảo mật cao, giúp doanh nghiệp thực hiện các chức năng của quản trị nhân sự như: hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý kết quả công việc, quản lý năng lực nhân viên.

Là một thành viên của “đại gia đình” MCG, IpeopleX được xây dựng dựa trên gần 20 năm kinh nghiệm tích lũy của đội ngũ tư vấn và Ban lãnh đạo Công ty. MCG tự hào được chia sẻ kiến ​​thức và chuyên môn nhân sự của mình để tái thiết kế sản phẩm theo xu hướng hiện đại, giúp sản phẩm có thể áp dụng được cho mọi doanh nghiệp và có thể truy cập trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, mang lại khả năng truy cập hệ thống nhanh hơn và việc hoàn thành các tác vụ đơn giản hơn.

IpeopleX hiện đang được vận hành với 12 modules bao gồm:

 • Quản trị Công ty
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý công việc
 • Tuyển dụng
 • Quản lý thử việc
 • Quản lý thời gian
 • Đánh giá kết quả công việc KPI
 • Đánh giá năng lực
 • Quản lý lương
 • Khen thưởng – Kỷ luật
 • Thôi việc
 • Quản lý tài sản

Thông tin chi tiết tại: https://ipeoplex.com/