ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Công ty CP đào tạo và phát triển nhân tài MCG (MCG Talent Gene) là một thành viên của MCG Management Consulting, được thành lập để đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng tăng của doanh nghiệp.

MCG TG cung cấp các chương trình đào tạo được phát triển dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và công cụ quản lý thực tế với mong muốn lan tỏa giá trị của việc đào tạo thực tiễn, có tính ứng dụng cao đến cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Đội ngũ giảng viên của MCG là các nhà tư vấn quản lý có kiến thức chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị tại thị trường Việt Nam và tận tâm với khách hàng.

MCG TG đã thực hiện được hơn 350 chương trình đào tạo cho hơn 57.000 lượt học viên.

MCG TG hoạt động trong 5 lĩnh vực:

  1. Tư vấn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo sự kết hợp hài hòa năng lực của các cá nhân.
  2. Đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình & kế hoạch đào tạo/ phát triển: hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, thiết kế chương trình và thực hiện đào tạo nhân viên theo đặc thù hoạt động và định hướng của doanh nghiệp cũng như nhu cầu và khả năng của mỗi cá nhân.
  3. Đào tạo, huấn luyện đội ngũ lãnh đạo và quản lý: hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu và xây dựng chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo giúp cán bộ quản lý tự tin giải quyết vấn đề, ủy thác, động viên và xây dựng đội ngũ của mình đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý kế cận.
  4. Đào tạo và huấn luyện ứng dụng công cụ quản lý nhân sự: hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các công cụ quản lý nhằm giúp doanh nghiệp thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn lực lượng lao động như: Ma trận phân nhiệm và phân tích, mô tả công việc, hệ thống tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực, hệ thống lương – thưởng – phúc lợi xã hội, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI/OKR),…

Đào tạo kỹ năng mềm: hỗ trợ cán bộ doanh nghiệp nhận ra vai trò quan trọng của các kỹ năng mềm và nỗ lực phát triển để thành công trong sự nghiệp và công việc của cá nhân, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng lắng nghe, trình bày ý tưởng, giải quyết xung đột, giao tiếp và hợp tác, đàm phán thuyết phục, huấn luyện và cố vấn, làm việc nhóm nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy mối liên kết cá nhân, xây dựng mối quan hệ cộng tác hiệu quả, tăng tính cạnh tranh và năng suất làm việc.

Thông tin chi tiết tại: https://www.talentgene.com.vn/