MCG đào tạo chuyển giao hệ thống đánh giá nhân viên cho Saigon Water

Tháng 10/ 2017, tại Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Saigon Water, đội ngũ tư vấn của MCG đã triển khai đào tạo chuyển giao hệ thống đánh giá nhân viên cho cấp quản lý và CBNV tại Saigon Water. Buổi đào tạo nhằm giúp CBNV các cấp tại Saigon Water hiểu rõ:

  • Mục đích của việc đánh giá nhân viên
  • Ứng dụng kết quả đánh giá nhân viên tại Saigon Water
  • Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo mô hình Quản lý theo mục tiêu
  • Quy trình thực hiện đánh giá nhân viên
  • Cách sử dụng công cụ đánh giá

a

Buổi đào tạo đã diễn ra thành công nhờ sự tham gia và đóng góp ý kiến nhiệt tình từ CBNV của Saigon Water. Trong buổi đào tạo, CBNV tại Saigon Water đã được trao đổi, làm bài tập, cũng như thực hành theo nhóm để nắm được cách xác định mục tiêu, phạm vi trách nhiệm, cách xây dựng chỉ tiêu KPIs và phương pháp đo lường.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *