Workshop: “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng”

Ngày 31/3/2017, chị Phạm Ngọc Linh – Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn quản lý MCG đã tham gia giảng dạy trong khoá học “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (MTXH) trong hoạt động cấp tín dụng” do IFC và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức. Khoá học đã đề cập tới  việc…