TƯ VẤN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Cải thiện môi trường kinh doanh

Môi trường pháp lý bao gồm các nguyên tắc, quy định tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội. Đây là công cụ quan trọng để Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng các quy định pháp lý có thể tốn nhiều chi phí và không đem lại hiệu quả như mong đợi. Xuất phát từ những trở ngại này, MCG cung cấp dịch vụ tư vấn gỡ bỏ rào cản pháp lý để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và cải thiện tính công bằng, minh bạch trong xã hội. MCG cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Sơ đồ hoá và thống kê rà soát quy trình kinh doanh
 • Đánh giá tác động chính sách
 • Đơn giản hoá chính sách

Building in hand businessmen

Một số dự án tiêu biểu:

 • Chuẩn hoá và Sơ đồ hoá Quy trình đăng ký kinh doanh tại một số quốc gia thành viên ASEAN
 • Cải thiện môi trường kinh doanh tại Lào
 • Triển khai thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các Công trình sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Cải cách thủ tục cấp phép tại Việt Nam
 • Xây dựng bộ Hướng dẫn Quản lý rủi ro môi trường và xã hội (E&S)
 • Rà soát Nghị quyết 19 của Chính phủ về Cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong Doing Business (World Bank) và dự thảo Nghị quyết mới cho năm 2015
 • Xây dựng Sổ tay Đơn giản hoá các quy trình và thủ tục trong tiếp cận đất đai và giấy phép tại Việt Nam
 • Đơn giản hoá Quy trình và thủ tục thành lập doanh nghiệp: Sổ tay cho các tỉnh thành tại Việt Nam
 • Đơn giản hoá thủ tục hành chính về thuế
 • Sơ đồ hoá quy trình hành chính và kiểm kê thuế ở Việt Nam

Nghiên cứu và khảo sát

Trong Kỷ nguyên thông tin hiện nay, có một khối lượng lớn dữ liệu sẵn có đang được phân tích và sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định của các tổ chức hoạt động trong khu vực công-tư. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và Chính phủ thu thập những dữ liệu này và phân tích theo yêu cầu. Những dịch vụ MCG cung cấp gồm có:

 • Khảo sát trực tuyến (online)
 • Nghiên cứu thị trường
 • Điều tra định tính và định lượng

images1

Một số dự án tiêu biểu:

 • Nghiên cứu thị trường kinh doanh vì người nghèo Việt Nam
 • Phân tích thị trường và tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực cung cấp máy đúc nhôm ở Việt Nam
 • Khảo sát nhu cầu thị trường về ngân hàng và môi giới
 • Dự án chống tham nhũng ở Việt Nam – Nghiên cứu đổi mới chống tham nhũng
 • Chương trình tiếp cận tài chính Việt Nam – Khảo sát cho vay theo giới
 • Khảo sát DNNVV cho Chương trình Phát triển DNNVV 2
 • Khảo sát ngành ngân hàng đối với DNNVV
 • Điều tra thị trường Ứng dụng CNTT và truyền thông trong ngành du lịch
 • Chuỗi giá trị du lịch Sapa – Phân tích chuỗi giá trị du lịch bền vững vì người nghèo
 • Phân tích chuỗi giá trị chè Shan Tuyết và cà phê Arabica dưới tác động của biến đổi khí hậu
 • Chương trình phát triển khu vực tư nhân Việt Nam: Phân tích chuỗi giá trị cho ngành du lịch có sự tham gia ở Đà Nẵng; Xây dựng mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh tại Đà Nẵng.

Đánh giá tác động

Đánh giá tác động cung cấp những bằng chứng xác thực nhất về các công việc đã thực hiện khi triển khai dự án, thông qua việc xây dựng những bằng chứng đối chứng. Phân tích đối chứng nhằm mục đích so sánh những gì đã và sắp/có thể xảy ra trong trường hợp không có tác động cản trở. Trong lĩnh vực tư vấn đánh giá tác động, MCG cung cấp những dịch vụ sau:

 • Đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ, tổng kết dự án
 • Rà soát kỹ thuật
 • Đánh giá tác động

03

Một số dự án tiêu biểu:

 • Đánh giá cuối cùng cho Quỹ Thách thức doanh nghiệp Việt Nam
 • Đánh giá thị trường doanh nghiệp Việt nam
 • Đánh giá tác động của hoạt động cho vay đối với DNNVV và hộ gia đình
 • Đánh giá tác động các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ
 • Đánh giá tác động của Trung tâm đào tạo ngân hàng
 • Rà soát các thông lệ hiện tại về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Rà soát kỹ thuật và giữa kỳ cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Đánh giá cuối cùng cho Chương trình thúc đẩy doanh nghiệp nông thôn (REP)
 • Đánh giá Chương trình tiếp cận thị trường đối với nông dân nghèo thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *