MCG cam kết hỗ trợ khách hàng sau tư vấn

Sau khi kết thúc Dự án “Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động; Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ và KPIs”, nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, nhóm tư vấn MCG tại TP. Hồ Chí Minh đã lên đường tới Đà Lạt và tổ chức đào tạo sâu hơn về nội…

MCG hỗ trợ Bộ Xây dựng và UNDP xây dựng Lộ trình và Kế hoạch hành động thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng

Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức trong quá trình đô thị hoá và hiện đại hoá, đặc biệt sự suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự cạn kiệt năng lượng nhiên liệu, sự gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo của…

MCG tuyển Thực tập sinh toàn thời gian

Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG Management Consulting) tuyển dụng 01 Thực tập sinh toàn thời gian cho bộ phận Tư vấn Dự án Phát triển Kinh tế. QUYỀN LỢI: – Được thực hành và áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế các dự án của công ty; – Có…