MCG cam kết hỗ trợ khách hàng sau tư vấn

Sau khi kết thúc Dự án “Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động; Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ và KPIs”, nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, nhóm tư vấn MCG tại TP. Hồ Chí Minh đã lên đường tới Đà Lạt và tổ chức đào tạo sâu hơn về nội dung KPI cho cán bộ nhân viên hệ thống nhà thuốc Nhân Hòa. MCG cũng đồng thời đào tạo thêm về cách sử dụng phần mềm hỗ trợ công việc văn phòng theo đề xuất của Nhân Hòa.


Ảnh: Nhân Hòa Pharmacy

Các hoạt động hỗ trợ khách hàng trong và sau dự án luôn được MCG dành sự quan tâm lớn. Được gặp lại những gương mặt thân quen, được trực tiếp quan sát và cảm nhận sự cải tiến của hệ thống nhà thuốc qua thời gian thực sự là một niềm vui lớn đối với Nhóm tư vấn.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *