Khởi động Dự án “Phân tích thị trường và nguồn tài trợ” cho tổ chức CARE Việt Nam

Ngày 15/01/2018, Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG) và Tổ chức phi chính phủ CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE International in Vietnam – CARE Việt Nam) đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Phân tích thị trường và nguồn tài trợ cho tổ chức CARE Việt Nam”. Thông qua dự án này, MCG sẽ giúp CARE Việt Nam (i) phân tích và tìm hiểu tình hình thị trường hiện tại, các nhu cầu và yêu cầu của các tổ chức phát triển và các bên liên quan, cũng như những thách thức, rủi ro và cơ hội mà thị trường đem lại; (ii) rà soát và xác định lại vai trò, vị thế và mô hình hoạt động phù hợp nhất, giúp tổ chức có thể đạt được những tác động và hiệu quả chi phí kỳ vọng. Trong thời gian ba tháng triển khai (tháng 1 – 3/2018), nhóm chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành phân tích và đánh giá các nội dung chính sau:

 • Những yêu cầu và nhu cầu của khu vực tư nhân (private sector) có liên quan tới các chương trình và lĩnh vực hoạt động của CARE Việt Nam;
 • Quy mô của nhà tài trợ và sự sẵn có của các nguồn tài trợ cho CARE Việt Nam thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Vị trí của CARE Việt Nam trên thị trường và những giá trị tiềm tàng tạo nên sự khác biệt giữa CARE Việt Nam và các tổ chức cạnh tranh.

  Một số hình ảnh tại buổi họp khởi động

  Tại buổi họp, bà Phạm Ngọc Linh – Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý MCG kiêm Trưởng nhóm tư vấn, cùng nhóm chuyên gia MCG, các đại diện đến từ CARE Việt Nam và các tổ chức liên quan đã trao đổi những nội dung chính xoay quanh dự án: (i) giới thiệu chung về CARE Việt Nam – tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược và mục tiêu; (ii) tìm hiểu về các bên liên quan qua phương pháp sơ đồ hoá (stakeholder mapping); (iii) xác định năng lực nội bộ và vị trí trên thị trường thông qua phân tích SWOT/ mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter (Five Forces). Bên cạnh đó, các bên tham gia cũng cùng thảo luận và đi đến thống nhất phương pháp luận cũng như kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới.

  Dự án được kỳ vọng sẽ giúp CARE Việt Nam củng cố nguồn nội lực và xác định được vị trí trên thị trường để có thể phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn trong tương lai.

  Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE International in Vietnam) là tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 và có mặt ở hầu hết 64 tỉnh thành. Đến nay, CARE Việt Nam đã thực hiện hơn 200 dự án phát triển trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp – nông thôn và sinh kế; phát triển cộng đồng; chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; nước sạch và vệ sinh môi trường; bình đẳng giới. Bên cạnh việc tiếp tục các hoạt động cứu trợ khẩn cấp khi cần thiết, CARE Việt Nam cam kết tập trung các nguồn lực nhằm đạt được những thay đổi tích cực và lâu dài cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, thông qua giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất công xã hội.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *