CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, Ngân hàng thế giới quản lý vốn viện trợ. Dự án có mục tiêu cụ thể là hỗ trợ tư vấn cải cách thuế hướng đến tính hiệu quả, công…

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG NỘI BỘ (ICS) VÀ MỨC ĐỘ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN (EES) NĂM 2020 CỦA VIETCOMBANK

Ngày 18/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ khởi động dự án khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ (ICS) và mức độ gắn kết của nhân viên (EES) năm 2020. Tham dự sự kiện, về phía Vietcombank có ông Hồng Quang – Thành viên…

Tư vấn MCG hỗ trợ Văn phòng Chính phủ xây dựng công cụ cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Tại họp báo, Bà Phùng Thanh Xuân – Tư vấn cao cấp của MCG, với vai trò là…