Dự án Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI và quy chế lương cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI

Ngày 24/5/2016 vừa qua, Công ty Tư vấn quản lý MCG đã vinh dự được lựa chọn làm đối tác tư vấn cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

PSI được thành lập trong năm 2006, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang hứa hẹn rất nhiều tiềm năng. Tầm nhìn của Công ty kể từ ngày đầu thành lập là trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên sau gần 10 năm thành lập và phát triển, dịch vụ Tư vấn vẫn chưa phát triển xứng tầm với các hậu thuẫn từ PVN và vẫn chưa sẵn sàng gia nhập vào một sân chơi cạnh tranh hơn. Do vậy, PSI quyết tâm hoạch định một chiến lược phát triển với những kế hoạch hành động rõ ràng. Trong tiến trình xây dựng chiến lược này, PSI cần nắm rõ thực trạng nội bộ và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả công việc cho từng cán bộ nhân viên (CBNV), gắn lương/thưởng của CBNV với mục tiêu chung của toàn Công ty.
Trước yêu cầu trên của PSI, MCG đã triển khai Dự án với các nội dung công việc chính sau đây:
– Xây dựng hệ thống Ma trận phân nhiệm RACI;
– Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cấp Công ty, bộ phận, cá nhân;
– Góp ý của Tư vấn về hiện trạng hoạt động của PSI
– Xây dựng Quy chế tiền lương 3P và công cụ tính lương.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *