KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ QUY HOẠCH GIÁM ĐỐC MẢNG TẠI ĐƠN VỊ KINH DOANH – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SEABANK)

Tháng 5/2021, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã tổ chức Lễ khởi động dự án Đánh giá năng lực và quy hoạch giám đốc mảng tại đơn vị kinh doanh. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng chiến lược về việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ, gắn kết với giá trị cốt lõi của SeABank.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Lễ khởi động được tổ chức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng với sự tham gia của các đầu cầu trên toàn quốc. Chương trình được sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo Khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực, Khối khách hàng doanh nghiệp, Khối khách hàng cá nhân, Khối khách hàng ưu tiên, Khối khách hàng cao cấp và Khối dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu của Chương trình:
– Đánh giá năng lực hiện tại, đo lường khoảng cách năng lực của nhóm nhân sự cần đánh gí với vị trí hiện tại và vị trí hướng tới trong lộ trình phát triển nghề nghiệp, từ đó thiết kế và triển khai kế hoạch đào tạo, kèm cặp và huấn luyện phù hợp.
– Sáng lọc, quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn – quản lý kế cận cho các vị trí quản lý cao hơn tại đơn vị kinh doanh và đề xuất chính sách đãi ngộ, chương tình hỗ trợ phát triển cá nhân xứng đáng.
– Tiếp tục hoàn thiện lộ trình nghề nghiệp và các chính sách phát triển nhân tài theo đúng định hướng của Ngân hàng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tư vấn MCG sẽ đồng hành cùng SeABank trong các công việc sau:
– Rà soát, thống nhất khung năng lực và xác định hồ sơ năng lực cho từng vị trí giám đốc mảng.
– Xác định phương án đánh giá và phát triển công cụ đánh giá bao gồm:
– Xây dựng ma trận nhân sự tham gia và bộ câu hỏi đánh giá 360o; Xây dựng bộ bài test trắc nghiệm; Xây dựng các bài tập tình huống (case study), bộ câu hỏi, tiêu chí đánh giá cho các tình huống.
– Thực hiện đào tạo Phương pháp đánh giá cho các cán bộ tham gia dự án
– Thực hiện đánh giá năng lực: trên phần mềm đánh giá và qua hội đồng đánh giá việc các ứng viên xử lý các bài tập tình huống.
– Phân tích số liệu và lập báo cáo của từng nhân sự tham gia đánh giá.
– Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển cho từng nhóm nhân sự.
– Với sự quyết tâm và nghiêm túc của hai bên từ khâu lập kế hoạch đến việc chủ động và theo sát từng bước công việc, hai bên cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *