CHUYÊN GIA MCG THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (APCI) NĂM 2020

Sáng ngày 17/3, chuyên gia MCG tham gia buổi “Họp báo công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính APCI 2020”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì buổi họp báo. Tham dự Họp báo có các thành viên, Ban công tác của Hội đồng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, đại diện bộ, ngành, địa phương, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME)…

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2020 (APCI 2020) đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện TTHC theo các quy định hiện hành. Báo cáo được xây dựng với mục đích nhằm phân tích những thành tựu cải cách TTHC của Chính phủ trong năm vừa qua và xác định dư địa cải cách cho các nhóm TTHC quan trọng cho doanh nghiệp gồm i) Đầu tư; ii) Hải quan; iii) Khởi sự doanh nghiệp/Đăng ký kinh doanh; iv) Môi trường; v) Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; vi) Đất đai; vii) Xây dựng; viii) Thuế và ix) Kiểm tra chuyên ngành.

MCG đã được lựa chọn là đơn vị tư vấn trực tiếp nghiên cứu và thực hiện khảo sát đánh giá dưới sự chỉ đạo của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, Văn phòng chính phủ. Hơn 3000 doanh nghiệp đến từ 63 tỉnh thành thực hiện thủ tục hành chính trong sáu tháng cuối năm 2019 (tháng 7-12/2012) tham gia vào quá trình khảo sát trực tiếp thông qua điện thoại về thời gian và các chi phí cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, chuyên gia MCG thực hiện tham vấn và phỏng vấn sâu với với các cơ quan quản lý nhà nước thuộc địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia và các doanh nghiệp tại 7 tỉnh, thành phố (Lạng Sơn, Nam Định, Hà Nội, Đắk Lắk, Kon Tum, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thông qua dữ liệu khảo sát, nhóm chuyên gia đưa ra 04 bài học cải cách lớn cho Việt Nam:

  • Bài học thứ nhất, việc thực hiện và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để cải thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC cho doanh nghiệp không còn là một ưu tiên cần cân nhắc mà đã là một nhiệm vụ cấp bách, được đặt lên hàng đầu của Chính phủ, và các bộ ngành.
  • Bài học thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, bao gồm chi phí chính thức và không chính thức để tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bộ máy công vụ liêm chính, tin cậy, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.
  • Bài học thứ ba, việc thực hiện các giải pháp để chuyển đổi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”là cách thức phù hợp để giảm chi phí tuân thủ TTHC.
  • Bài học thứ tư, APCI 2020 phản ánh một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sẽ đem lại hiệu quả về tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *