XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CNTT CO-OPBANK

MCG Management Consulting hân hạnh được Dự án STEP lựa chọn thực hiện “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”


Đây là một cấu phần thuộc dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” (Strengthening People’s Credit Fund – STEP) do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, Tổ chức phát triển quốc tế Desjardins (DID) và Ngân hàng Hợp tác (Co-opBank) phối hợp thực hiện.
Chuyển đổi số thường được chia thành ba mảng lớn là (1) Chuyển đổi trong nội tại, (2) Chuyển đổi mô hình kinh doanh và (3) Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp. Đây là ba lĩnh vực có liên quan mật thiết đến nhau, theo đó chuyển đổi số nghĩa là phải chuyển đổi đồng thời cả ba lĩnh vực này.

Hiện tại, có 10 xu hướng chuyển đổi số bao gồm: (1) Thay đổi mô hình kinh doanh, (2) Thay đổi phương thức cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ, (3) Giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, (4) Phát triển kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua các thiết bị thông minh, (5) Ứng dụng sinh trắc học trong phê chuẩn và xác thực giao dịch, (6) Ứng dụng kinh tế chia sẻ cho hạ tầng dịch vụ, (7) Sản phẩm dịch vụ tùy biến hơn theo nhu cầu của khách hàng, (8) Dịch vụ thông minh hơn, (9) Cấu trúc dịch vụ được định hình lại, và (10) Chuyển giao công nghệ và tri thức.
Các chuyên gia nhận định rằng có 3 lý do chính cho việc chuyển đối số tại Co-opBank là (1) Theo yêu cầu của chính phủ và Ngân hàng nhà nước, (2) Theo yêu cầu của thị trường và (3) Theo đòi hỏi thực tế từ hoạt động của Co-opBank.
Đại diện Công ty Tư vấn Quản lý MCG – đơn vị tư vấn của Dự án, Bà Ngô Minh Anh – Tư vấn trưởng đã cập nhật kế hoạch triển khai dự án bao gồm các giai đoạn: Khởi động, Nghiên cứu tài liệu, Trao đổi/phỏng vấn các phòng/ban của Ngân hàng để tìm hiểu thực trạng, nhu cầu và sự sẵn sàng trong việc chuyển đổi số, Lập báo cáo Chiến lược chuyển đổi số và CNTT của Ngân hàng.
Lãnh đạo Co-opBank nhấn mạnh tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong việc hỗ trợ Ngân hàng thực hiện vai trò là đầu mối cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. Ban lãnh đạo Ngân hàng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện và ưu tiên các nguồn lực để Co-opBank thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.

Nguồn: https://www.co-opbank.vn/News/NewsDetail/1784-ngan-hang-hop-tac-xa-viet-nam-to-chuc-hop-khoi-dong-du-an-tu-van-xay-dung-chien-luoc-chuyen-doi-so-va-cntt

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *