Dự án Tư vấn chiến lược kinh doanh và quản trị

Ngày 15/7/2016 vừa qua, Công ty Tư vấn quản lý MCG đã vinh dự được lựa chọn làm đối tác tư vấn cho Công ty TNHH PTTM Thu Phương (ITA Boutique). ITA được thành lập năm 2010 khi chủ doanh nghiệp nhận thức được được sự bất cân đối của cán cân cung-cầu của thị…

Đi tìm nội hàm của “Quản trị hiệu quả công việc”

Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với câu nói “Cái gì mà không đo được thì không hiểu được, không hiểu được thì không kiểm soát được, không kiểm soát được thì không cải thiện được” – H. James Harrington. Nhưng, ý nghĩa ẩn sâu bên trong câu nói đó là gì? Theo dõi cân…