Dự án Hoạch định chiến lược cho Công ty du lịch và truyền thông giải pháp cho giới trẻ

Được thành lập và vận hành bởi những người trẻ tuổi, năng động, “tiên phong” luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Giải pháp cho giới trẻ (PYS Travel). Sau 5 năm hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty xác định năm 2016 là thời điểm then chốt đề rà soát, đánh giá giá trị hiện tại cũng như hoạch định rõ ràng chiến lược phát triển trong tương lai để tiếp tục duy trì giá trị của doanh nghiệp mình.

Theo đó, ngày 24/6/2015, Công ty Tư vấn quản lý MCG đã vinh dự được lựa chọn để cung cấp dịch vụ hướng dẫn cho PYS Travel thực hiện các vấn đề sau:
–    Định vị giá trị hiện tại của PYS Travel;
–    Hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai của doanh nghiệp;
–    Lên phương án tái cấu trúc cơ cấu cổ đông, cơ cấu hoạt động của PYS Travel.

pys2

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *