Dự án “Tư vấn xây dựng hệ thống tổ chức công việc và Báo cáo” – Armypharm

Như một món quà chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3, Team tư vấn của Công ty Tư vấn quản lý MCG đã ký hợp đồng “Tư vấn xây dựng hệ thống tổ chức công việc và báo cáo” với Công ty Cổ phần Armypharm – công ty tuy mới được thành lập được 5 năm, hoạt động trong lĩnh vực thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị y tế và dược phẩm nhưng đã tăng trưởng vược bậc với mức doanh thu tăng ấn tượng qua các năm. Trong khuôn khổ dự án “Tư vấn Xây dựng hệ thống tổ chức công việc và báo cáo”, Công ty MCG sẽ giúp Công ty Armypharm thiết kế công việc: xây dựng hệ thống ma trận phân nhiệm RACI các phòng/ban, hệ thống mô tả công việc cho từng vị trí trong Công ty, và Xây dựng áo cáo quản trị trọng yếu.

hand

 

Đây là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Công ty tư vấn quản lý MCG.

Những dự án tương tự mà Công ty MCG đã tham gia gần đây:

  • Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX)
  • Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (Vietnamtourism)
  • Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm (Holafoods)
  • Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
  • Chi nhánh Công ty cổ phần X20 – Xí nghiệp dệt Nam Định
  • Công ty Xây dựng Tiến Thành (TNHH)

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *