NHỮNG ĐIỂM CHẠM ĐẦU TIÊN VỚI KHÁCH HÀNG THỨ 500

Sáng ngày 13/03/2021 vừa qua, MCG đã cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp ICONS tổ chức chương trình khởi động dự án “Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp”. Dự án đã đánh dấu khách hàng thứ 500 sau gần 19 năm phát triển của MCG. Buổi kick-off có sự…

Workshop: “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng”

Ngày 31/3/2017, chị Phạm Ngọc Linh – Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn quản lý MCG đã tham gia giảng dạy trong khoá học “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (MTXH) trong hoạt động cấp tín dụng” do IFC và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức. Khoá học đã đề cập tới  việc…

Vai trò quan trọng của tư vấn quản trị doanh nghiệp

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam có nhu cầu cấp thiết về tư vấn quản trị doanh nghiệp nói chung như: quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị marketing… Hơn thế, một số doanh nghiệp đã và đang thành công trên thương trường lại có…

7 CÁCH GIÚP CẢI THIỆN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN

Để đánh giá sự thành công của doanh nghiệp phải dựa trên rất nhiều yếu tố nhưng một yếu tố không thể thiếu đó chính là mức độ hài lòng của nhân viên. Mức độ hài lòng của nhân viên thể hiện sự đáp ứng đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần…