Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin doanh nghiệp tại Việt Nam (TRAC VN 2017)

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp tại Việt Nam (TRAC VN 2017) vừa được Nhóm Chuyên gia Tư vấn MCG hoàn thành theo hợp đồng ký kết với Tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT) – Cơ quan đầu mối quốc gia của Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam.

Báo cáo TRAC VN 2017 là một phần trong loạt báo cáo TRAC, được TI thực hiện lần đầu tiên vào năm 2009. Báo cáo TRAC so sánh, đánh giá và xếp hạng sự minh bạch về cung cấp thông tin quản trị của các công ty hàng đầu ở từng quốc gia và nền kinh tế dựa trên ba chiều: i) công cố thông tin của doanh nghiệp về các cam kết, kế hoạch và thực hiện các chương trình phòng chống tham nhũng; ii) công cố thông tin của doanh nghiệp về các công ty con và công ty liên kết hiện có; và, iii) công cố thông tin của doanh nghiệp về các chỉ số tài chính quan trọng của các hoạt động ở nước ngoài. Những thông tin đánh giá này được thu thập từ website chính thức của công ty. Những ấn phẩm gần đây nhất là TRAC 2014 đánh giá và xếp hạng 124 công ty lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường, TRAC 2016 đánh giá và xếp hạng 100 công ty đa quốc gia   cung cấp dữ liệu hữu ích để từ đó, các công ty tham gia có thể hoàn thiện hệ thống giải pháp toàn diện về tăng cường liêm chính và tính minh bạch trong kinh doanh.

Các công ty trên toàn cầu có các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình một cách trung thực. Điều này cũng đúng với bối cảnh của Việt Nam, và các công ty Việt Nam phải có các cam kết, bố trí nguồn lực và thực hiện quản lý liên tục để giảm thiểu các rủi ro về luật pháp, chính trị và danh tiếng. Việc triển khai thực hiện một cách toàn diện các chính sách phòng chống tham nhũng và hệ thống quản trị tốt là nền tảng cho những nỗ lực ngăn chặn và giải thiểu tham nhũng trong tổ chức.

14641891_1012078958904526_600691511797292239_nẢnh: Towards Transparency Vietnam Facebook page

Trong tiến trình phát triển và hội nhập sâu rộng, việc Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương mở ra cả cơ hội và thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, TRAC Việt Nam 2017 mong muốn là một trong những công cụ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch thông tin.

TRAC Việt Nam đánh giá và xếp hạng 30 công ty lớn nhất tại Việt Nam (theo xếp hạng của VNR500 năm 2015), so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế và các công ty lớn ở các quốc gia, nền kinh tế khác. Lễ công bố kết quả TRAC VN 2017 dự kiến sẽ được tổ chức cuối tháng 2/2017, và sau đó là đào tạo cho các công ty về nâng cao hiệu quả của các chương trình phòng chống tham nhũng và công bố thông tin.

[quote align=”center” color=”#0090d9“]Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), được thành lập năm 1993 là một tổ chức Phi chính phủ toàn cầu hoạt động ở hơn 100 quốc gia trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng (Thông tin về TI vui lòng tham khảo tại www.transparency.org )[/quote]

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *