Workshop: “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng”

Ngày 31/3/2017, chị Phạm Ngọc Linh – Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn quản lý MCG đã tham gia giảng dạy trong khoá học “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (MTXH) trong hoạt động cấp tín dụng” do IFC và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức.

IMG20170331092553

Khoá học đã đề cập tới  việc quản lý các nguy cơ tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng có liên quan mật thiết tới các vấn đề môi trường, sức khoẻ, an toàn, rủi ro xã hội. Theo đánh giá của học viên, khoá học này là rất cần thiết vì nếu ngân hàng không quản lý rủi ro MTXH gắn với hoạt động kinh doanh của khách hàng, chính những rủi ro đó có thể trở thành rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý và rủi ro uy tín ngoài dự kiến đối với ngân hàng.

Tại khoá học, chị Ngọc Linh đã nêu rõ các yếu tố thúc đẩy tăng cường quản lý rủi ro MTXH ở Việt Nam, các yếu tố gây cản trở tăng trường quản lý rủi ro MTXH đối với các tổ chức tài chính, và trên hết là việc lồng ghép Quản lý rủi ro MTXH với Quản lý rủi ro tín dụng (ESMS).

IMG20170331110050

Với sự tham gia của giảng viên Lê Xuân Thịnh đến từ Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt nam, các case study hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra và đánh giá rủi ro MTXH ở một số ngành nghề chính như ngành thực phẩm và đồ uống, chế biến thuỷ sản, may mặc, da và sản phẩm dệt may…đã được học viên đánh giá là đạt hiệu quả thực tế và chất lượng.

Sau buổi học, có rất nhiều ý kiến nêu ra việc tiếp tục xây dựng các khoá học tương tự để các cán bộ tín dụng của ngành ngân hàng được hướng dẫn và trải nghiệm nhiều hơn việc quản lý rủi ro tài chính thông qua quản lý rủi ro MTXH ở một số ngành nghề cụ thể. Việc đào tạo này là cách giúp cán bộ tín dụng và các ngân hàng tham gia, đóng góp tích cực hơn vào quá trình bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ của người lao động mà vẫn bảo đảm an toàn khi xét duyệt uy tín tài chính của doanh nghiệp. Đây chính là một hướng đi mới của xã hội và các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Công Tư vấn quản lý MCG rất vui và trân trọng đồng hành cùng IFC thiết kế và tổ chức thành công các khoá học với mục tiêu đón đầu, đầy tính thực tiễn cho giới tài chính Việt Nam trong thời kỳ kinh tế sôi động và mang nhiều thay đổi như hiện nay.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *