Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu và khảo sát điều tra – Định nghĩa và các công cụ phổ biến

Nghiên cứu định tính (Qualitative research) và nghiên cứu định lượng (Quantitative research) là hai phương pháp thường được sử dụng trong các dự án nghiên cứu thị trường, đánh giá, khảo sát hoặc điều tra. Vậy bản chất của các phương pháp này là gì? Có sự khác biệt gì giữa chúng không? Ưu,…

7 chiến lược giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp

Khi nền kinh tế cải thiện và thị trường việc làm dần nóng lên, các công ty cỡ trung sẽ đặc biệt gặp khó khăn khi muốn giữ chân nhân viên hàng đầu của mình. Mất đi những nhân tài này không chỉ thiệt hại đến năng suất, mất đi lãnh đạo tiềm năng mà…

Khơi dậy trí tuệ xúc cảm cho nhà lãnh đạo

Nếu bạn là một giám đốc điều hành (CEO) hay nhà lãnh đạo muốn phát triển doanh nghiệp của mình hoặc thu hút các nhà đầu tư mới thì đã đến lúc từ bỏ cái tôi của bạn và tập trung vào phát triển EQ của bạn. Xây dựng nên một công ty, một tổ…

Sự thay đổi vai trò của nhân sự trong tổ chức

Ngày nay, bộ phận nhân sự của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần thực hiện các chức năng hành chính. Thay vào đó, giờ đây, Nhân sự là một bộ phận chiến lược gắn liền với chiến lược tăng trưởng kinh doanh của cả doanh nghiệp. Jacob Morgan, tác giả của cuốn “Trải nghiệm nhân…