Thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

(HNM) – Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) – Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) xây dựng bảng khảo sát đánh giá về kết quả cải cách TTHC thông qua người dân và doanh nghiệp (DN). Theo đó, mức độ hài lòng của người dân và…

Thủ tục “bủa lưới” nhà đầu tư

VCCI vừa phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương công bố sổ tay “Cải cách quy trình thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng”. Điều đáng nói, chỉ “liếc” sơ đã thấy nhà đầu tư đang chết dở…

HOW IS YOUR WORK PERFORMANCE? (St)

Employee “A” in a company walked up to his manager and asked what my job is for the day? The manager took “A” to the bank of a river and asked him to cross the river and reach the other side of the bank. “A” completed this task successfully and reported back to the manager…

Hiệu quả tổ chức từ góc nhìn chiến lược

Hiệu quả tổ chức có thể hiểu đơn giản là mức độ hiệu quả [của tổ chức] trong việc hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong số trước chúng tôi đã đề cập đến nội dung “Xây dựng tổ chức hiệu quả từ việc xác định các mục tiêu thông minh – SMART”.  Với…