NHỮNG ĐIỂM CHẠM ĐẦU TIÊN VỚI KHÁCH HÀNG THỨ 500

Sáng ngày 13/03/2021 vừa qua, MCG đã cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp ICONS tổ chức chương trình khởi động dự án “Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp”. Dự án đã đánh dấu khách hàng thứ 500 sau gần 19 năm phát triển của MCG. Buổi kick-off có sự…

Workshop: “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng”

Ngày 31/3/2017, chị Phạm Ngọc Linh – Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn quản lý MCG đã tham gia giảng dạy trong khoá học “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội (MTXH) trong hoạt động cấp tín dụng” do IFC và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức. Khoá học đã đề cập tới  việc…