Thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

(HNM) – Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) – Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) xây dựng bảng khảo sát đánh giá về kết quả cải cách TTHC thông qua người dân và doanh nghiệp (DN). Theo đó, mức độ hài lòng của người dân và…

Thủ tục “bủa lưới” nhà đầu tư

VCCI vừa phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương công bố sổ tay “Cải cách quy trình thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng”. Điều đáng nói, chỉ “liếc” sơ đã thấy nhà đầu tư đang chết dở…