Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực tại BVĐK Phú Yên và BVĐK KV Tây Bắc, Nghệ An

Trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 chính phủ Việt Nam và Đức, dự án “Tăng cường hệ thống Y tế tuyến tỉnh” do GIZ thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống cung cấp dịch vụ Y tế cho 29 bệnh viện tại 5 tỉnh- Thanh Hóa, Yên Bái, Phú Yên, Nghệ An và Thái Bình với mục tiêu dài hạn “Cải thiện việc cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân, đặc biệt đối với người nghèo và hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh được lựa chọn”. Để đạt được mục tiêu này, hầu hết các tỉnh đều cần phải tăng cường năng lực cán bộ y tế trên nhiều phương diện, đặc biệt là tăng cường năng lực quản lý và nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực song song với nâng cao kiến thức kỹ năng lâm sàng.

Phu Yen1Chiến lược nguồn nhân lực và kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực khả thi sẽ giúp Bệnh viện sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực hiện có bằng cách tăng sự hài lòng, cam kết của CBNV, nâng cao kiến thức và kỹ năng của CBNV từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu về công việc và cung cấp dịch vụ y tế.

Tháng 01/2014 và tháng 5/2014, Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã ký 2 hợp đồng tư vấn với tổ chức GIZ về xây dựng kế hoạch Chiến lược Nguồn nhân lực cho
Bệnh viện đa khoa Phú Yên và Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Bệnh viện đa khoa Phú Yên là bệnh viện hạng II từ năm 2007. Đầu năm 2010, bệnh viện đã tiếp nhận và sử dụng cơ sở mới có quy mô 500 giường bệnh và xác định mục tiêu Xây dựng bệnh viện đa khoa Phú Yên trở thành bệnh viện hạng I hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Y tế vào năm 2015. Trong khi đó, Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc là bệnh viện hạng II được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho dân cư của thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn và một số huyện lân cận như Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Mục tiêu phát triển của Bệnh viện đến 2020 là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bệnh viện đa khoa hạng II và tăng số giường bệnh từ 260 lên 300 giường.

Thành tựu đạt được

Sau thời gian làm việc hiệu quả với 2 Bệnh viện, nhóm tư vấn MCG đã hoàn thành và chuyển giao các hạng mục công việc sau:

Báo cáo Kết quả khảo sTay bac1át Nguồn nhân lực tại Bệnh viện ĐK Phú Yên và ĐKKV Tây Bắc;
Báo cáo Kế hoạch chiến lược Nguồn nhân lực Bệnh viện ĐK Phú Yên và ĐKKV Tây Bắc;
Một số công cụ hỗ trợ Bệnh viện cải thiện hệ thống quản lý NNL:

1. Cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực;
2. Công cụ khảo sát nhân viên trực tuyến;
3. Biểu mẫu mô tả công việc;
4. Biểu mẫu đánh giá thực hiện công việc ;
5. Kế hoạch đào tạo 3 năm cho từng khoa phòng và cả Bệnh viện.
Song hành với công tác xây dựng kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực cho Bệnh viện, MCG cũng đã tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Bệnh viện với nhiều nội dung bổ ích: (i) Quản lý nguồn nhân lực và chiến lược nguồn nhân lực; (ii) Thực hành xây dựng bản mô tả công việc; (iii) Hệ thống đánh giá cán bộ và biểu mẫu đánh giá và; iv) Phương pháp đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo.

Hoạt động sắp tới

Giz1

Tiếp nối thành công của 2 dự án xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tại BVĐK Phú Yên và BVĐK KV Tây Bắc, công ty Tư vấn quản lý MCG tiếp tục được GIZ tin tưởng lựa chọn là đơn vị tư vấn trong dự án xây dựng chiến lược NNL cho BVĐK KV Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái. Với dự án này, công ty MCG dự kiến sẽ tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực quản lý, lập kế hoạch đào tạo cho cán bộ quản lý các khoa phòng và hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý nguồn nhân lực trực tuyến (HRIS). Cải tiến, hiện đại hóa công tác quản trị nguồn nhân lực sẽ là những yếu tố trọng tâm trong chiến lược NNL của Bệnh Viện ĐKKV Nghĩa Lộ.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *