Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2005-2010

noip Hà Nội, ngày 28/09/2013 – Vào ngày 28/09 vừa qua, Cục Sở Hữu Trí Tuệ (thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ) tổ chức buổi Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát và đánh giá một số dự án tiêu biểu thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Cục giai đoạn 2005- 2010. Thành phần tham dự buổi nghiệm thu gồm đại diện Tư vấn MCG do bà Phạm Ngọc Linh làm trưởng đoàn và Hội đồng nghiệm thu kết quả thành lập theo Quyết định số 2407/QĐ-SHTT do Tiến Sỹ Phạm Văn Mạch – Chuyên gia cao cấp kiêm Thành viên Ban Thư Ký Chương trình- làm Chủ Tịch. Với tư cách là đơn vị tư vấn được Cục Sở Hữu Trí Tuệ lựa chọn nhằm thực hiện nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả bốn (04) dự án gồm chè (Thái Nguyên), hoa hồi (Lạng Sơn), thanh long (Bình Thuận) và nước mắm (Phú Quốc), MCG đã tiến hành nghiên cứu, thực hiện đánh giá tại các địa phương từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2013 và tổng hợp báo cáo trình lên Hội đồng nghiệm thu cuối tháng 9. Sau khi nghe Tư vấn trình bày kết quả khảo sát và đánh giá tại bốn địa phương thuộc Chương trình, các thành viên Hội đồng nghiệm thu lần lượt cho ý kiến và nhận xét về báo cáo, đồng thời lắng nghe giải trình từ phía Tư vấn. Kết thúc buổi Nghiệm thu, tất cả thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá mức “Đạt” cho Nhiệm vụ khảo sát và đánh giá của nhóm Tư vấn MCG tuy vẫn cần cải thiện ở một số điểm trong báo cáo. Theo dự kiến, Tư vấn MCG sẽ hoàn thiện báo cáo cuối cùng theo góp ý của các thành viên và chuyển lại cho Cục vào đầu tháng 10 tới nhằm phục vụ Hội thảo báo cáo kết quả với Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *