Tại sao các Dự án Tư vấn lại thành công hoặc thất bại?

Có sáu  lý do thường thấy nhất tại sao một Dự án Tư vấn không đáp ứng được kỳ vọng và mục tiêu của khách hàng:

?????????????

  • Xác định vấn đề. Cốt lõi của vấn đề cần Tư vấn giải quyết không được định nghĩa hoặc xác định rõ ràng; hoặc Dự án Tư vấn được thiết kế để giải quyết một vấn đề hoàn toàn khác;
  • Quyết tâm của lãnh đạo.  Nếu người lãnh đạo doanh nghiệp không quyết tâm, Dự án Tư vấn có thể sẽ bị sa lầy và lãng quên trong số nhiều sáng kiến đổi mới đang thực hiện.
  • Thực thi hoạt động dự án.  Doanh nghiệp thường không lường trước được những thay đổi hành vi cần phải có để thực hiện hiệu quả hoạt động dự án.  Do đó, Dự án Tư vấn có thể đưa ra những thay đổi cần thiết nhưng do không thực hiện được, dẫn tới không thực sự có tác động hoặc kết quả cụ thể.
  • Năng lực thực hiện. Đội ngũ Tư vấn không có chuyên môn sâu và bề dày kinh nghiệm để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.
  • Kỳ vọng. Khi Doanh nghiệp và Tư vấn có những kỳ vọng khác nhau thì Dự án Tư vấn khó có thể thành công.  Ví dụ như, Doanh nghiệp kỳ vọng Tư vấn thực hiện nhiều hoạt động hơn và bàn giao nhiều kết quả hơn, và/hoặc ngược lại.
  • Thời gian. Một dự án, vì nhiều lý do khác nhau, có thể kéo dài hơn mong đợi, làm giảm nhiệt huyết của cả hai bên.  Cả Doanh nghiệp và Tư vấn dần có những công việc và ưu tiên mới, và dần dần Dự án Tư vấn sẽ bị đóng lại

 

Nguồn: Andrew Sobel

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *