Thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

(HNM) – Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) – Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) xây dựng bảng khảo sát đánh giá về kết quả cải cách TTHC thông qua người dân và doanh nghiệp (DN). Theo đó, mức độ hài lòng của người dân và…

‘Tín dụng tăng chậm không đáng lo’

Tín dụng tăng chậm nhưng là giá trị thực. Thay vì có ý định nới lỏng điều kiện vay để thúc dư nợ, Chính phủ nên mở rộng quy mô quỹ bảo lãnh, hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất, thuế, phí, nhằm khơi thông đầu…