Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu và khảo sát điều tra – Kỳ 2: Ứng dụng trong nghiên cứu, khảo sát và điều tra

Như đã đề cập ở Kỳ 1 – Định nghĩa và các công cụ phổ biến của phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng mà người dùng có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu và công cụ phù hợp cho mình. Vậy khi…

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CNTT CO-OPBANK

MCG Management Consulting hân hạnh được Dự án STEP lựa chọn thực hiện “Dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số và CNTT cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” Đây là một cấu phần thuộc dự án “Đẩy mạnh hệ thống…

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ QUY HOẠCH GIÁM ĐỐC MẢNG TẠI ĐƠN VỊ KINH DOANH – NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SEABANK)

Tháng 5/2021, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã tổ chức Lễ khởi động dự án Đánh giá năng lực và quy hoạch giám đốc mảng tại đơn vị kinh doanh. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng chiến lược về việc…

Mình Nói Gì Khi Nói Về Nghề Tư Vấn

Đối với các bạn sinh viên viên mới ra trường ở Việt Nam, tư vấn quản trị (management consulting) có vẻ còn là một nghề xa lạ. Tuy nhiên, ở các nước phát triển, tư vấn quản trị là một trong những ngành được sinh viên tốt nghiệp khao khát nhất. Vậy nghề tư vấn…