7 chiến lược giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp

Khi nền kinh tế cải thiện và thị trường việc làm dần nóng lên, các công ty cỡ trung sẽ đặc biệt gặp khó khăn khi muốn giữ chân nhân viên hàng đầu của mình. Mất đi những nhân tài này không chỉ thiệt hại đến năng suất, mất đi lãnh đạo tiềm năng mà…

Khơi dậy trí tuệ xúc cảm cho nhà lãnh đạo

Nếu bạn là một giám đốc điều hành (CEO) hay nhà lãnh đạo muốn phát triển doanh nghiệp của mình hoặc thu hút các nhà đầu tư mới thì đã đến lúc từ bỏ cái tôi của bạn và tập trung vào phát triển EQ của bạn. Xây dựng nên một công ty, một tổ…

Sự thay đổi vai trò của nhân sự trong tổ chức

Ngày nay, bộ phận nhân sự của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần thực hiện các chức năng hành chính. Thay vào đó, giờ đây, Nhân sự là một bộ phận chiến lược gắn liền với chiến lược tăng trưởng kinh doanh của cả doanh nghiệp. Jacob Morgan, tác giả của cuốn “Trải nghiệm nhân…

Chiến lược xây dựng phễu nhân tài thành công

Để một doanh nghiệp phát triển và thành công, nhân sự góp phần quan trọng nhưng dường như các đều tuyển dụng một cách rất bị động. Điều này có thể làm hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp bạn, vì vậy, việc xây dựng phễu nhân tài là vô cùng cần thiết để…

5 lời khuyến nghị cho bộ phận nhân sự

Nguồn nhân lực được coi là một trong những tài sản quan trọng nhất của tổ chức trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Mặc dù có công nghệ, tự động hóa đang thay thế nhiều hoạt động sử dụng nhiều lao động chân tay, tôi tin rằng nguồn nhân lực không chỉ…

Làm thế nào để tuyển dụng đúng người đúng việc

Ngày nay, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc. Với sự thay đổi liên tục của thế hệ mới, tìm và chọn ra người có thể hoàn toàn phù hợp về lý tưởng và môi trường làm việc trở thành khó khăn lớn đối…