5 lời khuyến nghị cho bộ phận nhân sự

Nguồn nhân lực được coi là một trong những tài sản quan trọng nhất của tổ chức trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Mặc dù có công nghệ, tự động hóa đang thay thế nhiều hoạt động sử dụng nhiều lao động chân tay, tôi tin rằng nguồn nhân lực không chỉ là nền tảng của sự tiến bộ mà còn chịu trách nhiệm về công nghệ và những tác động của nó trong doanh nghiệp. Để cạnh tranh với sự phát triển công nghệ ngày nay, cần có các tiêu chí lãnh đạo được xác định trước cho tất cả các chức năng của một tổ chức. Điều này giúp xác định chính xác những năng lực cần để thúc đẩy sự phát triển không ngừng của quản lý nhân sự và các hoạt động của công ty.


Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân sự?

Một trong những yếu tố bên trong hạn chế phát triển nhân sự trong các doanh nghiệp bao gồm một khoản lợi tức đầu tư thấp cho việc đào tạo và phát triển nhân viên. Theo kinh nghiệm của tôi với tư cách là chủ tịch của một công ty truyền thông CNTT, các tổ chức thường nhận được tiền lãi từ các khoản đầu tư của chương trình đào tạo dưới dạng tăng năng suất. Nhưng những lợi nhuận đó chỉ được thực hiện sau khi cài đặt hoặc tích hợp công nghệ tiên tiến, cung cấp đào tạo và định hướng thích hợp cho nhân viên. Thậm chí sau đó, bạn có thể chỉ thấy một phần lợi nhuận mà bạn hy vọng.

Ngoài ra còn có một số yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như thay đổi kinh tế, có thể gây ra những thách thức cho quản lý doanh nghiệp. Trong hầu hết các trường hợp ở các tổ chức đều sẽ có sự tham gia của công nghệ và đổi mới. Do đó, để tạo điều kiện cho cơ sở hạ tầng công nghệ với nguồn lực để thành công, nền kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và khả năng thu hút và giữ chân nhân tài của một tổ chức. Để thành công, ban lãnh đạo sẽ cần lập kế hoạch cho các chiến lược dài hạn và dự đoán sự thay đổi.

Về nội bộ, các nhà quản lý doanh nghiệp không thể phủ nhận tầm quan trọng của kế hoạch nhân sự, đào tạo và quản lý dữ liệu nhân sự tốt. Sau khi đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược quản lý nhân sự từ bên ngoài và bên trong, tôi xin đưa ra 05 khuyến nghị có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng năng lực và duy trì đội ngũ nhân sự lớn mạnh.

05 lời khuyên cho bộ phận nhân sự
1. Điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp các yếu tố bên ngoài và nội bộ. Ví dụ, hãy xem xét cách chiến lược hiện tại của bạn phù hợp với những yếu tố bên ngoài như thay đổi kinh tế và yếu tố nội bộ kỳ vọng thu nhập cao từ đầu tư trong trường hợp chi phí đào tạo và phát triển

2. Đảm bảo chiến lược tài năng của bạn đồng nhất với kế hoạch chung của công ty. Chìa khóa chính và thiết yếu để quản lý lực lượng lao động khiêu khích là hợp lý hóa các chiến lược của quy trình quản lý nhân tài bên cạnh chiến lược chung của công ty. Cuối cùng, năng khiếu đào tạo, phát triển và sau đó giữ chân nhân viên phụ thuộc vào sự thành công của hoạt động kinh doanh.

3. Chủ động đón đầu các đối thủ cạnh tranh.Theo kinh nghiệm của tôi, các nhà lãnh đạo sử dụng kỹ năng quản lý tài năng thực tiễn tốt nhất sẽ tận dụng được các cơ hội  phát triển vận hành doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được khi quản lý không chỉ áp dụng các xu hướng mới; họ phải nhanh chóng dự đoán và thích nghi với các cơ hội thịnh hành mới liên quan đến quản lý tài năng trước các doanh nghiệp khách trên thị trường. Hãy chủ động chỉ ra ý nghĩa của quản lý tài năng trong quy trình kinh doanh để hỗ trợ phát triển năng lực trong tổ chức.

4. Đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện đào tạo và kết quả sau đào tạo là vô cùng quan trọng.  Việc này giúp tiết kiệm một khối lượng chi phí đào tạo lớn cho nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân  lực có tác động lớn tới quản lý sự thay đổi trong các quy trình kinh doanh

5. Hãy sử dụng các công cụ khác nhau để đánh giá năng lực. Đánh giá công việc và review hàng năm là những công cụ hiệu quả cao để phân tích khả năng và năng lực của nhân sự nếu được tiến hành một cách nhất quán và chính xác. Do đó, tôi khuyên các tổ chức nên áp dụng văn hóa “trả lương theo năng lực” (pay-for-performance) trong các tổ chức của họ để nâng cao năng suất của nhân viên. Từ quan điểm của tôi, chính sách này sẽ khuyến khích nhân viên làm việc chăm chỉ hơn và do đó cải thiện năng lực của họ để thích ứng với sự thay đổi.

Tất cả các công ty vượt qua đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực của họ đều biết rằng kế hoạch quản lý nhân tài tốt là tiêu chí thiết yếu để thành công. Xây dựng kế hoạch quản trị nhân sự tốt đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân sự chính xác, cần thiết để triển khai và tích hợp công nghệ thành công. Sử dụng các công cụ phân tích và điều tra để hiểu xu hướng và xác định sự thay đổi bất thường, vượt ra ngoài những dự đoán. Và cuối cùng, năng khiếu đào tạo, phát triển và sau đó giữ chân nhân viên cuối cùng phụ thuộc vào sự thành công của hoạt động kinh doanh.

Nguồn: http://www.mcg-tg.com/kien-thuc/5-loi-khuyen-nghi-cho-bo-phan-nhan-su/

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *