Cam kết của nhân viên: Nguồn lợi thế cạnh tranh mới

Cam kết của nhân viên: Nguồn lợi thế cạnh tranh mới Cam kết của nhân viên đã trở thành một chủ đề nóng hổi trong lĩnh vực quản trị. Những nhân viên có mức độ cam kết cao và sẵn sàng làm nhiều hơn những gì được đưa ra trong mô tả công việc, được…

Thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

(HNM) – Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) – Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) xây dựng bảng khảo sát đánh giá về kết quả cải cách TTHC thông qua người dân và doanh nghiệp (DN). Theo đó, mức độ hài lòng của người dân và…