Dự án “Xây dựng cơ chế đãi ngộ và quản trị nguồn nhân lực” cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Vào tháng 10 vừa qua, Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã vinh dự được Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh – Bệnh viên công lập tự chủ về tài chính được thành lập từ năm 1994, có 3 cơ sở với 37 Khoa và Phân Khoa phục vụ tới 5.000 lượt người bệnh mỗi ngày – lựa chọn là đối tác tư vấn triển khai dự án “Xây dựng cơ chế đãi ngộ và quản trị nguồn nhân lực cho Bệnh viện”. Trong khuôn khổ Dự án, Tư vấn sẽ phối hợp với Bệnh viện để triển khai 8 modules công việc sau:

  • Module 01: Khảo sát sự hài lòng và cam kết của CBNV và Xây dựng mô hình đãi ngộ
  • Module 02: Hoàn thiện hệ thống tài liệu quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Khoa/ Phòng/ Bộ phận và Bản MTCV cho từng vị trí công việc
  • Module 03: Đánh giá vị trí công việc và xây dựng hệ thống thang bảng lương theo vị trí công việc
  • Module 04: Xây dựng gói đãi ngộ toàn diện trên nguyên tắc trả lương 3P và các chính sách thưởng, chính sách phúc lợi linh hoạt
  • Module 05: Xây dựng quy chế đánh giá kết quả công việc và khen thưởng kỷ luật
  • Module 06: Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs; Xác định bộ chỉ tiêu KPIs cấp Bệnh viện/ Khoa/ Phòng/ Cá nhân
  • Module 07: Xây dựng công cụ tính lương và hệ thống báo cáo quản trị liên quan đến nhân sự – tiền lương
  • Module 08: Xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn năng lực; Xác định Khung năng lực cho toàn bộ vị trí công việc của Bệnh viện.

Ngày 5/10/2016 Bệnh viện đã tổ chức buổi lễ kick-off, phát động triển khai Dự án với sự tham gia của Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ quản lý các Khoa/ Phòng/ Ban của Bệnh viện và đại diện MCG. Trong buổi lễ này Ban lãnh đạo cũng đã chia sẻ với CBNV Bệnh viện về chiến lược phát triển của Bệnh viện cũng như mong muốn xây dựng một hệ thống đãi ngộ & quản trị nguồn nhân lực khoa học để thu hút, lưu giữ và phát triển những nhân sự có đủ tài, đức, tâm huyết với Bệnh viện và với sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam.

Cùng Công ty Tư vấn Quản lý MCG ngắm nhìn lại những hình ảnh đẹp trong buổi lễ ra mắt, triển khai chiến dịch:

20161005_150750

20161005_142013

20161005_140508

20161005_142858

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *