Dự án “Tư vấn Xây dựng cơ cấu Lương, Thưởng & Đãi ngộ” – VCM

Ngày 01/3/2016 Công ty Tư vấn quản lý MCG đã có buổi khởi động dự án tư vấn “Xây dựng cơ cấu lương, thưởng & đãi ngộ” cho công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam (VCM). Trong khuôn khổ dự án, Công ty Tư vấn Quản lý MCG thực hiện rà soát, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, sơ đồ chức danh, xây dựng Ma trận phân nhiệm RACI, hệ thống Mô tả công việc cho từng vị trí công việc của các phòng/ban và xây dựng hệ thống Lương, Thưởng & Đãi ngộ cho Công ty VCM.

IMG_2166 IMG_2165

Đây là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Công ty Tư vấn Quản lý MCG. Các dự án liên quan đến Xây dựng cơ chế Lương, Thưởng & Đãi ngộ công ty MCG đã thực hiện gần đây:

  • Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (Vietnamtourism)
  • Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm (Holafoods)
  • Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia
  • Chi nhánh Công ty cổ phần X20 – Xí nghiệp dệt Nam Định
  • Công ty Xây dựng Tiến Thành (TNHH)

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *