Dự án Tư vấn tổ chức, cơ chế đãi ngộ, xây dựng kế hoạch kinh doanh, giao và quản lý mục tiêu theo KPIs

co nhan tao

Công ty TNHH DVN Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp cỏ nhân tạo tại Việt Nam. Qua 7 năm phát triển, với mức doanh số phát triển nhanh chóng và ổn định qua từng năm, công ty đã dần khẳng định được quyết sách kinh doanh và sự nhạy bén thị trường của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty. Tuy nhiên, chưa hài lòng với những thành công đã có được, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đây là thời điểm để chuẩn hóa bộ máy Quản trị – Tổ chức – Con người nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch quy mô và thách thức hơn trong tương lai

Với nhu cầu như trên, ngày 1/8/2016, Công ty Tư vấn quản lý MCG đã vinh dự được DVN Việt Nam lựa chọn làm đối tác thực hiện tư vấn các vấn đề sau:

  • Chuẩn hóa Tổ chức – Phân công công việc và Xây dựng Cơ chế đãi ngộ;
  • Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, Giao và Quản lý mục tiêu theo KPIs

 

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *