Dự án “Đo lường Mức độ hài lòng của Khách hàng nội bộ (ICS) và Mức độ gắn kết của Nhân viên (EES) năm 2017” – Ngân hàng Vietcombank

Ngày 19/12/2017, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ (ICS) và mức độ gắn kết của nhân viên (EES)”. Mục tiêu cốt…