MCG xây dựng hệ thống tại Nhà máy sản xuất trứng gà sạch của ĐTK Phú Thọ

Tuần vừa qua, đội ngũ tư vấn của MCG đã có hai ngày làm việc trọn vẹn tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ, thuộc xã Tề Lễ, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong bốn đơn vị thuộc phạm vi dự án Xây dựng hệ thống quản trị cho Công ty cổ phần ĐTK” được hợp tác bởi Công ty TNHH Tư vấn Quản lý MCG và Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ.

(ảnh)

Tại đây, MCG đã triển khai các buổi thảo luận cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành, đồng thời tổ chức đào tạo và hướng dẫn về phân công nhiệm vụ giữa các phòng ban, và  mô tả công việc các vị trí chức danh. Nhờ có sự tham gia nhiệt tình Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý các cấp của ĐTK Phú Thọ, hai ngày làm việc đã diễn ra hiệu quả như mong đợi.

Ngoài ĐTK Phú Thọ, trong thời gian tới, MCG sẽ hoàn thiện xây dựng hệ thống cho các đơn vị:

  • Công ty CP ĐTK
  • Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thực phẩm ĐTK
  • Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Trung ương

 

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *