MCG triển khai dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp Kickfitness

Sáng ngày 18/5/2017, MCG và Lykos KickFitness đã tổ chức triển khai khởi động dự án tư vấn “Hoàn thiện bộ máy Tổ chức – Nhân sự”.

Trải qua 4 năm kinh nghiệm hoạt động với gần 3000 học viên, Lykos KickFitness là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chuyên sâu KickFitness ở quy mô doanh nghiệp. Từ Trung tâm đầu tiên tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, Lykos KickFitness đã khẳng định được chất lượng vượt trội so với các đơn vị khác trên thị trường và mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2017 với 2 chi nhánh mới ở Hà Nội và Đà Nẵng. Không dừng lại ở đó, Ban lãnh đạo Công ty hướng tới tầm nhìn tiếp tục mở rộng kinh doanh chuỗi Trung tâm Lykos KickFitness trên toàn quốc trong những năm tới. Ban lãnh đạo của Lykos Kickfitness đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiện toàn hệ thống quản trị nguồn nhân lực, chuẩn hóa các quy trình vận hành để phát triển thật bền vững.

Trước nhu cầu của Lykos, MCG đã đề xuất triển khai Dự án Hoàn thiện Bộ máy Tổ chức – Nhân sự với các nội dung chính: Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh, tài liệu MTCV, và tư vấn xây dựng chính sách phúc lợi, nội quy của Công ty.

Sau dự án này, Lykos và MCG dự kiến sẽ tiếp tục triển khai xây dựng quy trình vận hành chuẩn mực, xây dựng hệ thống lương thưởng, hệ thống KPI.

Để đồng hành cùng ban Lãnh đạo trẻ của Lykos KickFitness trong quản trị nguồn lực con người, MCG sẽ cử những tư vấn kinh nghiệm, nhiệt huyết, sáng tạo tham gia Dự án, với mục tiêu đáp ứng kỳ vọng về chất lượng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *