Công ty MCG hỗ trợ tư vấn Messer Hải Phòng về cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ…

Tập đoàn Messer của Đức là một trong những tập đoàn sản xuất và cung cấp các loại khí công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Nhận thấy tiềm năng phát triển và nhu cầu về sử dụng các loại khí công nghiệp tại Việt Nam, Tập đoàn Messer đã thâm nhập thị trường nước ta từ rất sớm, và cho đến thời điểm hiện tại đã thành lập các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của mình tại một số tỉnh thành, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bình Phước, Bình Dương Hải Dương, Vũng Tàu.

Trong số các hiện diện có mặt tại Việt Nam, Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng (Messer Hải Phòng) là công ty được Tập đoàn Messer thành lập đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1997. Sau gần 20 năm hoạt động và không ngừng phát triển, trước xu hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam, Messer Hải Phòng cảm thấy đây thực sự là thời điểm thích hợp để xây dựng, hệ thống hóa lại hệ thống quản trị nhân sự của công ty một cách khoa học, hiệu quả, nhằm làm tiền đề để đạt được các mục tiêu to lớn, bền vững hơn trong tương lai của công ty.

Ngoài ra, với mong muốn có một hệ thống quản trị nhân sự được xây dựng một cách độc lập, dưới góc nhìn khách quan, Công ty tư vấn quản lý MCG đã rất vinh dự được Messer Hải Phòng lựa chọn làm đối tác cung cấp dịch vụ “Đào tạo và Tư vấn cơ chế lương, thưởng đãi ngộ theo nguyên tắc 3P và hệ thống quản trị BSC-KPI.

img_3723

Dự án hợp tác bao gồm 03 nội dung chính sau:

(i) Hướng dẫn/Đào tạo thiết kế công việc, rà soát và tối ưu hóa sơ đồ tổ chức;

(ii) Xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu theo BSC-KPI;

(iii) Xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ trên nguyên tắc 3P.

img_3725

Ngày 22/8/2016, 02 bên đã tổ chức buổi kick – off để bắt đầu triển khai dự án hợp tác này. Các nội dung chính của dự án đang được 02 bên tiếp tục trao đổi, xây dựng với hy vọng sẽ sớm hoàn thành trong thời gian ngắn sắp tới, đem lại những kết quả tốt đẹp, theo như mong muốn cho cả 02 phía công ty.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *