Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2018

 

Cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp là những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua và hiện nay. Chỉ số đánh giá về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được đánh giá là một công cụ đắc lực hỗ trợ Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Bộ chỉ số đưa ra phân tích đầy đủ các khía cạnh “chi phí” của việc thực hiện chuỗi những thủ tục hành chính trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà Ngân hàng thế giới (WB) gọi là Môi trường kinh doanh (Doing Business).

[Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng công bố báo cáo ACPI 2018 – Ảnh: Báo Dân Trí]

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (Chỉ số APCI 2018) là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng, phân tích chuyên sâu của nhóm chuyên gia tư vấn MCG kết hợp với sự tham gia tích cực của các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo cung cấp những dữ liệu thực chứng được thu thập, đo lường từ trải nghiệm của doanh nghiệp, từ đó, xác định nguyên nhân gây nên gánh nặng thực thi thủ tục hành chính của doanh nghiệp và đưa ra những khuyến nghị về những giải pháp cụ thể để thúc đẩy cải cách. Báo cáo đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và cho phép công bố chính thức với các bên liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân, doanh nghiệp với tên gọi APCI 2018.

[Bà Phạm Ngọc Linh – Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý MCG, Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn trả lời phỏng vấn tại hội nghị]

 

http://dantri.com.vn/chinh-tri/lan-dau-cong-bo-chi-so-chi-phi-phai-tra-cho-thu-tuc-hanh-chinh-20180817105130394.htm

 

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *