Cải cách kinh tế Việt Nam đang chậm lại

Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt gói hỗ trợ 250 triệu USD cho Việt Nam nhằm cải cách kinh tế, với nhận định quá trình này đang đi chậm lại.

Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản Tín dụng hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam. Khoản tín dụng này nhằm hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Gói EMCC 1, tương đương 250 triệu USD, là khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách trong vòng 3 năm tới. Các lĩnh vực được ưu tiên cải cách bao gồm Khu vực tài chính; Chính sách tài khóa; Hành chính công và trách nhiệm giải trình; Quản lý doanh nghiệp nhà nước; Quản lý đầu tư công; Hiệu quả môi trường kinh doanh; Bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam đã tiến hành cải cách quan trọng vào đầu những năm 1990, giúp thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo nhanh. “Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng quá trình cải cách đang chậm lại trong những năm gần đây, và vì thế, cần những cải cách mới để giải quyết sự thiếu hiệu quả của tái cấu trúc, thúc đẩy việc sử dụng hiểu quả nhân lực và vốn, tăng năng suất của cả nền kinh tế”, báo cáo của World Bank viết.

“EMCC là sự tiếp nối của chuỗi Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo đã thực hiện thành công, nhằm giải quyết những thách thức mới nổi, nhằm làm tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

Sưu tầm

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *