3 lý do doanh nghiệp triển khai KPI thất bại

Hệ thống KPIs đã và đang được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp Việt đã tự xây dựng hoặc thuê tư vấn bên ngoài để xây dựng KPI vận hành, nhưng số doanh nghiệp thành công khi áp dụng thì lại rất ít. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc thất bại này ?

1. Không hiểu rõ công dụng của KPI
Khi đề cập đến hệ thống KPI, hầu hết các doanh nghiệp chỉ hiểu đơn thuần: KPI là công cụ đánh giá, giúp xác lập và đo lường kết quả thực hiện của nhân viên vào cuối kì. Trong khi, bản chất một KPI đạt chuẩn là một công cụ quản trị chiến lược từ việc: xác định mục tiêu – theo dõi quá trình thực hiện – cảnh báo hiệu suất để cải tiến – điều chỉnh mục tiêu kịp thời cho phù hợp. Do đó, nếu hiểu KPI chỉ đơn thuần là công cụ để đo lường kết quả thực hiện của nhân viên thì không khai phá hết công dụng của KPI, và xem như thất bại.

2.Không có sự nhất quán từ cấp lãnh đạo

Yếu tố quan trọng để một dự án KPI thành công đó chính là cấp lãnh đạo. Người chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai không phải là cấp lãnh đạo, họ không tham gia để hiểu đúng các yêu cầu xây dựng hệ thống, nên thiếu quyết đoán, quyết tâm không cao, phó mặc cho cấp dưới và thường là GĐ Nhân Sự. Dẫn đến không đi sâu vào việc triển khai, tệ hơn nữa là không tin vào hệ thống và thường chất vấn, cản trở quá trình làm việc. Trên thực tế, người lãnh đạo phải có quan điểm quản trị rõ ràng, và thấu hiểu tổ chức một cách đủ sâu, đủ rộng, đồng thời phải nhận thức được tầm quan trọng của KPI và xây dựng KPI là để làm gì? Để đi sâu sát với dự án và đưa ra những quyết định đúng đắn

3. Các quản lý Phòng Ban không hợp tác

Cũng do sự không tham gia của nhà lãnh đạo, họ không biết được đội ngũ triển khai không có khả năng tạo động lực, không thể giúp từng cá nhân nhận thức đúng về KPI. Khi các phòng ban, các nhân viên hiểu sai về vai trò của KPI, họ sẽ xem đó là công cụ để giám sát mình chứ không phải là công cụ giúp mình cải tiến công việc trong quá trình làm việc. Dẫn đến khó chịu, bất mãn trong công việc, làm chậm tiến độ, làm việc không hiệu quả. Lý do khác có thể kể đến là khi xây dựng mục tiêu, đội ngũ triển khai thiếu những văn bản hướng dẫn hoặc không đủ năng lực để khích lệ nhân viên cùng thực hiện.

Nguồn: http://www.mcg-tg.com/kien-thuc/3-ly-do-doanh-nghiep-trien-khai-kpi-that-bai/

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *